KULLANIM KOŞULLARI

1. GENEL ESASLAR

www.torholding.com.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.torholding.com.tr internet sitesini (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve Site’de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Site’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu Site’nin sahibi “ZAFER MAH.ADİLE NAŞİT BUL.ARIS GRAND TOWER BLOK NO:30-32R ESENYURT/İSTANBUL” adresinde mukim TOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’dir (bundan böyle kısaca 'TOR HOLDİNG' olarak anılacaktır). Site’de sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “TOR HOLDİNG” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. 'TOR HOLDİNG' işbu “Kullanım Koşulları”nı, Site’de yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, 'Kullanıcı'ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve 'TOR HOLDİNG' tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ' Kullanım Koşulları' internet sitesi üzerinden yayımlanarak; Site’yi kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

'Site”': www.torholding.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “TOR HOLDİNG”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

'Kullanıcı”': “Site”ye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

'TOR HOLDİNG Hizmetleri' ('Hizmet'): 'Site' içerisinde 'Kullanıcı'nın işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “TOR HOLDİNG” tarafından sunulan uygulamalardır. 'TOR HOLDİNG', 'Site' içerisinde sunulan 'Hizmet'lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili 'Kullanıcı'nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”den 'Kullanıcı'ya duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

'İçerik': “Site”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

'TOR HOLDİNG Panel': TOR HOLDİNG tarafından oluşturulan içeriğin 'Kullanıcı'lar tarafından görüntülenebilmesi ve 'TOR HOLDİNG Veritabanı'ından sorgulanabilmesi amacıyla 'Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “TOR HOLDİNG”e ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

'TOR HOLDİNG Veritabanı': “Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “TOR HOLDİNG”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. TOR HOLDİNG HİZMETLERİ

'TOR HOLDİNG', Site dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Site dahilinde erişilen 'İçerik'leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. 'TOR HOLDİNG', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. TOR HOLDİNG SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. 'Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. 'Kullanıcı”ların Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “TOR HOLDİNG”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. 'TOR HOLDİNG', 'Kullanıcı'lar tarafından görüntülenen 'İçerik'lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliğini, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu 'İçerik'ler dolayısıyla “TOR HOLDİNG”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “TOR HOLDİNG”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. 'Kullanıcı' “Site” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 'TOR HOLDİNG' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. 'Kullanıcı'lar, Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, 'TOR HOLDİNG'in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. 'Kullanıcı'lar, Site dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca 'TOR HOLDİNG'in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. 'TOR HOLDİNG', 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca 'Yer Sağlayıcı'lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla 'Kullanıcı'ların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. 'TOR HOLDİNG', 'Kullanıcı' bilgilerini tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. 'TOR HOLDİNG' aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.8. TOR HOLDİNG, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen “Kullanıcı”nın sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu “Kullanıcı”ya Site’de ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, “Kullanıcı”ların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca arama motorları, AFS reklamlarının “TOR HOLDİNG'e yönlendirilmesi esnasında bu arama motoru “Kullanıcı”ların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya 'TOR HOLDİNG'in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; 'TOR HOLDİNG'in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Site’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. 'screen scraping' yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve Site’deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; 'TOR HOLDİNG'in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “TOR HOLDİNG”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.1. Site’de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “TOR HOLDİNG”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Site’nin (sınırlı olmamak kaydıyla 'TOR HOLDİNG Veritabanı', 'TOR HOLDİNG Arayüzü', tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte 'TOR HOLDİNG'in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) 'TOR HOLDİNG'e ait ve/veya 'TOR HOLDİNG' tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. 'Kullanıcı'lar, 'TOR HOLDİNG' hizmetlerini, 'TOR HOLDİNG' bilgilerini ve 'TOR HOLDİNG'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 'TOR HOLDİNG'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu 'Site Kullanım Koşulları' dahilinde 'TOR HOLDİNG' tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde 'TOR HOLDİNG'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu 'Kullanım Koşulları' dahilinde 'TOR HOLDİNG' tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde 'TOR HOLDİNG'; 'TOR HOLDİNG' hizmetleri, 'TOR HOLDİNG' bilgileri, 'TOR HOLDİNG' telif haklarına tabi çalışmaları, 'TOR HOLDİNG' ticari markaları, 'TOR HOLDİNG' ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

'TOR HOLDİNG', dilediğinde, tek taraflı olarak işbu 'Kullanım Koşulları'nı herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu 'Kullanım Koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu 'Kullanım Koşulları' “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde 'TOR HOLDİNG'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 'Mücbir sebep', ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'TOR HOLDİNG'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu 'Kullanım Koşulları' uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu 'Kullanım Koşulları' dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu 'Kullanım Koşulları' 'TOR HOLDİNG' tarafından Site’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu “Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Site’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Tor Holding Logo